Engelsk
Norsk

Det er datterselskapet J.M. Ugland & Co som håndterer shippingaktivitetene i J.B. Ugland-gruppen.  Dette er et selskap med lange tradisjoner, og en historie som danner basis for store deler av de verdiene som i dag forvaltes av J.B. Ugland Holding AS.

J.M.Ugland & Co ble etablert i 1930 av Johan Milmar Ugland, og selskapet videreføres nå i tredje generasjon av J.B. Ugland Holding.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4