Engelsk
Norsk

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Nok en milepæl er i dag tilbakelagt i forbindelse med utvikling og realisering av MIL. Husleiekontrakten mellom JBU som eier av bygget og UiA som leietaker ble undertegnet av Bjørn Vedal og Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnesen i forbindelse med dagens styremøte på UiA.

Bygningsmassen skal bestå av to bygg med totalt ca. 4500 kvm med lab-arealer og tilhørende funksjoner, bl.a. kuldelabaoratorie, robotlab, High Force teststand (strekktest) etc. Byggestart er forutsatt april 2016 med ferdigstillelse og innflytting våren 2017.  

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4