Engelsk
Norsk
Bla nedover for å lese mer
Offisiell åpning av I4Helse

Den 30 august 2019 åpnet forsknings- og utviklingslaboratoriet I4Helse ved UiAs Campus Grimstad. Senteret er etablert for å katalysere og akselerere behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgstjenester.

Kanalbyen 2B - Fremdrift på byggeplass

Byggetrinn 2 i Kanalbyen omfatter 88 leiligheter og et samlet areal på ca. 12 100 m2 BTA inkl. kjeller. 

J.B. Ugland Entreprenør AS gjennomfører prosjektet i totalentreprise, tilsvarende første byggetrinn (Felt 2A). Byggestart mai 2018, ferdigstillelse våren 2020.

J.B. Ugland Eiendom forplikter seg til å bygge og drifte grønt

Under Arendalsuka signerte J.B. Ugland Eiendom strakstiltakene for boligutviklere og for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Havstadodden - Byggestart februar 2020

Byggestart på Havstadodden februar 2020 med innflytting innen høsten 2021. 

J.B. Ugland selskapene har flyttet inn i nye kontorlokaler

Vårt nye kontorbygg er på 3 etasjer med ett fantastisk inngangsparti hvor den fritt innspente trappen er rommets smykke.

J.B.Ugland Eiendom investerer ytterligere i Oslo

J.B. Ugland Eiendom er stolte av å fortsette utviklingen av Helsfyr i Oslo med investering i Fyrstikktorget.

Prosjektet utvikles i samarbeid med bl.a. Stor-Oslo Eiendom og tidligere eier City Finansiering AS.  
Fevikpynten

På Feviks beste tomt, beliggende i strandkanten mellom Strand Hotel og sentrum, utvikler vi et boligprosjekt med 24 flotte leiligheter. Detaljregulering pågår og sluttbehandling er ventet i løpet av oktober. 

Les mer om prosjektet her: estate/kremleiligheter i havgapet

Ny Fagskole til Campus Grimstad!

Som en del av «En ny region Agder» har fylkestinget besluttet å samlokalisere ny fagskole for Aust, - og Vest Agder i Grimstad.

I den forbindelse har J.B Ugland Eiendom AS gjennom datterselskap Grømskogen AS, inngått avtale med Aust-Agder Fylkeskommune om salg av en tomt på ca. 6 daa i Campus området. 

Nye illustrasjoner av Campus Grimstad

Siden områdeplanen for Campus Grimstad ble vedtatt i 2011 har Sørlandet Teknologipark og campusområdet opplevd en positiv utvikling som blant annet inkluderer utvidelse av bygningsmassen til UIA, nytt kontorbygg Terje Løvåsvei 1 (2012), etablering av Mechatronics Innovation Lab (åpnet 2017), etablering av Sparebanken Sør Amfi Grimstad (åpnet 2017) , og byggestart for helselaben I4Helse (2018).

Energiforbruk I4-Helse

Energiløsninger er et sentralt element i gjennomføringen av I4-Helseprosjektet. Det borres hele 5300 meter med energibrønner fordelt på 21 borehull som skal gi både varme og avkjøling til bygget.

I tillegg til den daglige driften vil brønnene også anvendes til forskningsformål. Energibrønnene vil dekke opp til 90 % av byggets varmebehov, og 85 % av byggets kjølebehov. Fjernvarmeanlegget på Campus Grimstad vil dekke resterende behov.

Nok en ny shipping investering av J.M. Ugland & Co

Vi kan med stolthet kunngjøre at J.M. Ugland & Co gikk til innkjøp av skipet «Autostar» den 11. september 2018. Skipet ble bygget i 2000 på Tsuneishi verft i Japan.
Skipet er på bareboat kontrakt i Europa og har en kapasitet på ca. 2000 biler.

Nok en storutbygging på Universitet i Agder - Grimstad, I4-Helse.

Siden 2015 har planleggingen av I4Helse prosjektet pågått. Prosjektet er nå igangsatt og nybygget på 3700m² vil ferdigstilles august 2019. I tillegg planlegger UiA en utbygning/påbygg på 900m². Det skal også bygges nytt parkeringshus til 320 biler.

Campus Grimstad Bolig

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har via datterselskap Grøm Eiendom AS under utvikling et moderne boligfelt bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger beliggende sentralt på Campusområdet.

JBU Akademiet

J.B.Ugland selskapene blir nå hovedsponsor for FK Jervs akademi- og utviklingssatsning, JBU Akademiet.

Ressursene JBU skyter inn skal bidra til utviklingen av unge spillere med et håp om at noen av disse vil kunne ta steget opp til A-laget på sikt.

Ny shipping investering

Vi kan med stolthet kunngjøre at J.M. Ugland & Co gikk til innkjøp av skipet Autopremier den 21. mars 2017. Autopremier er søsterkipet til Autopride som ble kjøpt i 2016.

Skipet som ble bygget i 1997 er på bareboat- kontrakt i Europa. Skipet har en kapasitet på 1220 biler.

Grøm Handelspark, Grimstad- Grunnarbeidene pågår for fullt.

Sentralt plassert, like inntil E18 og fv 420 (Vesterled), flatsprenger vi en tomt på ca. 22 daa til handels-/næringsvirksomhet. Detaljregulering er påbegynt. For mer informasjon om prosjektet/tomter klikk her!

Se flere bilder her!

Og vinneren ble...

Tirsdag 20. desember kl. 12.00 ble vinneren av arkitektkonkurransen Kunstsilo kåret i Kilden Teater- og Konserthus.

Forslaget ”Silosamlingen” vant konkurransen, og hvis alt går etter planen er det slik Kristiansands nye kulturkvartal og Kanalbyens nærmeste nabolag blir seende ut. JBU eier 50% av Kanalbyen.

Entreprenøren på besøk hos byggstudentene på Campus Grimstad

Tirsdag 27. september hadde vi gleden av å besøke Bjelken linjeforening for å fortelle om J.B. Ugland-selskapene, J.B. Ugland Eiendom og ikke minst entreprenørens virksomhet.

Historisk god salgsstart i Kanalbyen

82 av 126 leiligheter ble solgt første døgnet etter salgsstart for Kanalbyen byggetrinn 2A. Det har i tiden etter salgsstart også vært betydelig kjøpsinteresse, og per 19.09 er det solgt hele 93 leiligheter.

Stort utbyggingspotensiale på Campus Grimstad/Sørlandet Teknologipark

Utbyggingspotensialet for universitetsområdet og Sørlandet Teknologipark er revidert i tråd med gjeldende områdeplan og etter at flere nye prosjekter er under utvikling og etter hvert også oppføring (eksempelvis MIL og friidrettshall).

Kanalbyen – Presentasjon av Tangen samlingen og kulturkvartalprosjektet

Arkitektkonkurransen for Silokvartalet/Kunstkvartalet i Kanalbyen går inn i fase 2 med kåring av en endelig vinner i desember 2016.

Salgsstart Kanalbyen

Det er nå klart for salg av første byggetrinn i Kanalbyen. Med over 500 påmeldte til informasjonsmøte og positiv omtale både i Fædrelandsvennen og NRK er det tydelig at interessen for de første 126 boenhetene som legges ut for salg torsdag 01.september, er stor.  

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Juryen har nå plukket ut seks finalister i den åpne plan- og arkitekturkonkurransen om kunstmuseum og kulturkvartal i Kristiansand trinn 1. i Kanalbyen. For mer informasjon se kunstsilo.no

Første spadetak - Mechatronics Innovation Lab

Onsdag 18. mai startet byggingen av den nye Sørlandslaben i Grimstad - Mechatronics Innovation Lab (MIL).
Se omtale av saken i FVN.

Innovasjons – og investorkonferanse i Kreativt Møtesenter

Tirsdag 19. april ble Innovasjon – og investorkonferansen avholdt i Kreativt Møtesenter i Teknologiparken.
J.B. Ugland var vertskap for konferansen som ble arrangert med bakgrunn i såkornfondet som muligens etableres på Sørlandet.

Nok en investering av J.M. Ugland & Co

Vi kan med stolthet kunngjøre at J.M.Ugland & Co gikk til innkjøp av skipet "Autopride" den 12. april 2016. Skipet som ble bygget i 1997  er på bareboat kontrakt i Europa. Skipet har en kapasitet på 1220 biler.

Innovasjonskraft og innovasjonskultur

Som takk for livreddende behandling arrangerte Andreas K.L. Ugland innovasjonsseminar for Sørlandets sykehus.

Barbu Brygge - Årets markedsfører 2015

Markedsforum Aust-Agder har kåret utbyggerne bak Barbu Brygge til  "Årets markedsfører" 2015.
Prisen er ment som en faglig utmerkelse for den markedsjobben som har blitt gjennomført foregående år, samt en inspirasjon for videre arbeid. Les juryens begrunnelser i Agderposten.  

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Nicolai Tangen har tilbudt Kristiansand by en kunstsamling bestående av 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970.

En slik samling fortjener – og krever – et enestående bygg.

Nye illustrasjoner av Campus Grimstad Arena

Som et ledd i pågående reguleringsprosess for Campus Grimstad Arena, er det utarbeidet nye 3D-illustrasjoner. Bildene er oversendt til Grimstad kommune sammen med revidert planmateriale som nå skal ut på høring. 

Godt tomtesalg på Agder Næringspark, Kjerlingland

Agder Næringspark opplever stor interesse om dagen og det er nylig inngått flere avtaler om tomtesalg - deriblant med Servicegrossisten AS som omtalt i Agderposten.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Nok en milepæl er i dag tilbakelagt i forbindelse med utvikling og realisering av MIL. Husleiekontrakten mellom JBU som eier av bygget og UiA som leietaker ble undertegnet av Bjørn Vedal og Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnesen i forbindelse med dagens styremøte på UiA.

Unikt kunstprosjekt til Kristiansand og Kanalbyen.

Den Londonbaserte kristiansanderen Nicolai Tangen har donert sin samling av moderne kunst til hjembyen Kristiansand og det arbeides nå med å utrede plassering i silobygningen i Kulturkvartalet i Kanalbyen.

Agder Næringspark (Kjerlingland)

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har gått sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark i Lillesand. Første trinn på ca. 100 daa er ferdig planert og fullført med teknisk infrastruktur i tillegg til etablering av to bensinstasjoner. Ledige tomter se her: Agder Næringspark se også omtale i utgave 3.2015 i Agdernæring

J. B. Ugland Eiendom engasjerer seg på Helsfyr i Oslo.

J.B. Ugland Eiendom har sammen med partnere ervervet Fyrstikkalleen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. De to andre partnerne er Vedal Investor (20%) og Otterlei Group (20%).

Ytterligere investeringer av Ugland Car Carriers

Vi er stolte av å kunngjøre at Ugland Car Carriers den 30. juni kjøpte to bilskip, Main Highway og Neckar Highway.

Kanalbyen Kristiansand

Silokaia på Odderøya i Kristiansand skal i løpet av de neste årene transformeres fra et industrielt kaiområde til en urban og fremtidsrettet bydel. Et unikt prosjekt med nærhet til både sjø, natur, kultur og shopping.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4